दुर्गा सप्तशती सिद्ध सम्पुट मन्त्र – Jai Maa Durga

ૐ Ψ Ψ Ψ Ψ Ψ Ψ Ψ Ψ Ψ ૐ ૐ Ψ Ψ Ψ Ψ Ψ Ψ Ψ Ψ Ψ ૐ देव्या यया ततमिदं जगदात्मशक्त्या निश्शेषदेवगणशक्तिसमूहमूर्त्या। तामम्बिकामखिलदेवमहर्षिपूज्यां भक्त्या नताः स्म विदधातु शुभानि सा नः॥ यस्याः प्रभावमतुलं भगवानन्तो ब्रह्म हरश्च न हि वक्तुमलं बलं च। सा चण्डिकाखिलजगत्परिपालनाय...

Navdurga Upasna Mantras

‘माँ दुर्गा के नवरूप और माँ के स्वरूपों के उपासना के मंत्र :- 1. माँ शैलपुत्री वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखराम्‌ । वृषारुढां शूलधरां शैलपुत्रीं यशस्विनीम्‌ ॥ 2. माँ ब्रह्मचारिणी दधाना करपद्माभ्यामक्षमालाकमण्डलू । देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा ॥...

जय माँ दुर्गा

सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके ।  शरण्य त्रयम्बिके गौरी नारायणी नमोस्तुते ।। शरणागत दीनार्तपरित्राण परायणे । सर्वस्यातिहरे देवि नारायणी नमोस्तुते ।। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वेशक्तिसमन्विते । भयेभ्यस्त्राहि नो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तु ते ।। रोगनशेषानपहंसि...