जय माँ दुर्गा

सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके ।  शरण्य त्रयम्बिके गौरी नारायणी नमोस्तुते ।। शरणागत दीनार्तपरित्राण परायणे । सर्वस्यातिहरे देवि नारायणी नमोस्तुते ।। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वेशक्तिसमन्विते । भयेभ्यस्त्राहि नो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तु ते ।। रोगनशेषानपहंसि...